nl::SerializedFieldTypeUInt8_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
uint8_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

uint8_t * nl::SerializedFieldTypeUInt8_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt8_array::num