nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
char **
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

char ** nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::num