nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManager::ThreadPollingConfig

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/ConnectivityManager.h>

Bir cihazın istenen ileti dizisi yoklama davranışını açıklayan bilgiler.

Özet

Herkese açık özellikler

ActivePollingIntervalMS
uint32_t
Devam eden etkin Weave alışverişleri varken cihazın üst Thread yönlendiricisini yoklama aralığı.
InactivePollingIntervalMS
uint32_t
Devam eden etkin Weave alışverişi yoksa cihazın üst Thread yönlendiricisini yoklama aralığı.

Kamu işlevleri

Clear()
void

Herkese açık özellikler

ActivePollingIntervalMS

uint32_t nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManager::ThreadPollingConfig::ActivePollingIntervalMS

Devam eden etkin Weave alışverişleri varken cihazın üst Thread yönlendiricisini yoklama aralığı.

Yalnızca cihaz uykulu son düğüm olarak hareket ettiğinde anlamlıdır.

InactivePollingIntervalMS

uint32_t nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManager::ThreadPollingConfig::InactivePollingIntervalMS

Devam eden etkin Weave alışverişi yoksa cihazın üst Thread yönlendiricisini yoklama aralığı.

Yalnızca cihaz uykulu son düğüm olarak hareket ettiğinde anlamlıdır.

Kamu işlevleri

Temizle

void nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManager::ThreadPollingConfig::Clear()