nl::Weave::Profiller:BDX_Geliştirme:BDXHandlers

Özet

Herkese açık özellikler

mErrorHandler
mGetBlockHandler
mPutBlockHandler
mReceiveAcceptHandler
mRejectHandler
mSendAcceptHandler
mXferDoneHandler
mXferErrorHandler

Herkese açık özellikler

mErrorHandler

ErrorHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mErrorHandler

mGetBlockHandler

GetBlockHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mGetBlockHandler

mPutBlockHandler

PutBlockHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mPutBlockHandler

mReceiveAcceptHandler

ReceiveAcceptHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mReceiveAcceptHandler

mRetHandler

RejectHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mRejectHandler

mSendKabulHandler

SendAcceptHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mSendAcceptHandler

mobil Taşıyıcı

XferDoneHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mXferDoneHandler

mXferErrorHandler

XferErrorHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mXferErrorHandler