با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: ConstSchemaVersionRange

خلاصه

صفات عمومی

mMaxVersion
SchemaVersion
mMinVersion
SchemaVersion

صفات عمومی

mMaxVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMaxVersion

نسخه mMin

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMinVersion