nl::Weave::Profiller::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Etkinlik listesinin geçişi için dahili yapı.

Özet

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

CopyAndAdjustDeltaTimeContext(nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter, EventLoadOutContext *inContext)

Herkese açık özellikler

mContext
mWriter

Herkese açık özellikler

Mobil Bağlam

EventLoadOutContext * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mContext

mWriter

nl::Weave::TLV::TLVWriter * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mWriter

Herkese açık işlevler

CopyAndAdjustDeltaTimeContext

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::CopyAndAdjustDeltaTimeContext(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter,
  EventLoadOutContext *inContext
)