nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Struktura, która zapewnia pełną rozdzielczość instancji cechy.

Podsumowanie

Konstruktorzy i niszczyciele

DetailedRootSection(void)
Domyślny konstruktor.

Atrybuty publiczne

ResourceID
Identyfikator zasobu, którego dotyczy wygenerowane zdarzenie.
TraitInstanceID
uint64_t
Wystąpienie cechy tematu tego wydarzenia.

Atrybuty publiczne

ResourceID

ResourceIdentifier nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::ResourceID

Identyfikator zasobu, którego dotyczy wygenerowane zdarzenie.

Gdy zasób zdarzenia jest taki sam jak źródło zdarzenia, ustaw tę wartość na ResourceIdentifier::SELF_NODE_ID

TraitInstanceID

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::TraitInstanceID

Wystąpienie cechy tematu tego wydarzenia.

Funkcje publiczne

DetailedRootSection

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::DetailedRootSection(
  void
)

Domyślny konstruktor.