nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::DetailedRootSection

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Özellik örneğinin tam çözünürlüğünü sunan yapı.

Özet

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

DetailedRootSection(void)
Varsayılan oluşturucu.

Herkese açık özellikler

ResourceID
Oluşturulan etkinliğin ait olduğu kaynağın kimliği.
TraitInstanceID
uint64_t
Bu etkinliğin konusunun özellik örneği.

Herkese açık özellikler

ResourceID

ResourceIdentifier nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::ResourceID

Oluşturulan etkinliğin ait olduğu kaynağın kimliği.

Etkinlik kaynağı, etkinlik kaynağına eşit olduğunda ResourceIdentifier::SELF_NODE_ID değerine eşit bir değer belirleyin.

TrainInstanceID

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::TraitInstanceID

Bu etkinliğin konusunun özellik örneği.

Herkese açık işlevler

AyrıntılıKökBölüm

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::DetailedRootSection(
  void
)

Varsayılan oluşturucu.