nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Özellik örneğinin tam çözünürlüğünü sağlayan yapı.

Özet

Oluşturucular ve Yıkıcılar

DetailedRootSection(void)
Varsayılan kurucu.

Herkese açık özellikler

ResourceID
Oluşturulan etkinliğin ait olduğu kaynağın kimliği.
TraitInstanceID
uint64_t
Bu etkinliğin konusunun özellik örneği.

Herkese açık özellikler

ResourceID

ResourceIdentifier nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::ResourceID

Oluşturulan etkinliğin ait olduğu kaynağın kimliği.

Etkinlik kaynağı etkinlik kaynağına eşit olduğunda bu değeri ResourceIdentifier::SELF_NODE_ID değerine ayarlayın.

TraitInstanceID

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::TraitInstanceID

Bu etkinliğin konusunun özellik örneği.

Kamu işlevleri

DetailedRootSection

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::DetailedRootSection(
  void
)

Varsayılan kurucu.