nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Etkinlik meta verileri için bir şema tanımlayan yapı.

Özet

Herkese açık özellikler

mDataSchemaVersion
SchemaVersion
mImportance
Önem seçeneğine dokunun.
mMinCompatibleDataSchemaVersion
SchemaVersion
mProfileId
uint32_t
Profilin kimliği.
mStructureType
uint32_t
Yapının türü.

Herkese açık özellikler

mDataSchemaVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mDataSchemaVersion

mImportance

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mImportance

Önem seçeneğine dokunun.

mMinCompatibleDataSchemaVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mMinCompatibleDataSchemaVersion

mProfileId

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mProfileId

Profilin kimliği.

mStructureType

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mStructureType

Yapının türü.