nl:: örgü:: Profiller:: DataManagement_Current:: Etkinlik Şeması

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Olay meta verileri için bir şema tanımlayan yapı.

Özet

Genel özellikler

mDataSchemaVersion
SchemaVersion
mImportance
Önem.
mMinCompatibleDataSchemaVersion
SchemaVersion
mProfileId
uint32_t
profil kimliği.
mStructureType
uint32_t
Yapı türü.

Genel özellikler

mDataSchemaVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mDataSchemaVersion

mÖnem

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mImportance

Önem.

mMinCompatibleDataSchemaSürüm

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mMinCompatibleDataSchemaVersion

mProfilKimliği

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mProfileId

profil kimliği.

mStructureType

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mStructureType

Yapı türü.