nl::Weave::Profiller:Zaman::Sunum Node

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

SyncWithNodes It's adını vermek için kişileri belirtmek üzere kullanılır. Böylece, TimeSyncNode sınıf bildirimini daha kısa hale getirmek ve aynı zamanda dışa aktarma beyanını daha açık hale getirmek için iç içe yerleştirilmiş bir sınıf olmak yerine açık duruma getirirsiniz.

Özet

Herkese açık özellikler

mNodeAddr
mNodeId
uint64_t

Herkese açık özellikler

mNodeAddr

IPAddress nl::Weave::Profiles::Time::ServingNode::mNodeAddr

mNodeId

uint64_t nl::Weave::Profiles::Time::ServingNode::mNodeId