nl::Weave::Profiller:Zaman::TimeZoneUtcOffset::UtcOffsetRecord

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

dönüşüm bilgileri

Özet

Herkese açık özellikler

mBeginAt_usec
timesync_t
Bu dönüşüm döneminin başlangıcından itibaren standart dönemden itibaren kullanılan UTC saati.
mUtcOffset_sec
int32_t
UTC ile yerel saat arasındaki saniye cinsinden ofset.

Herkese açık özellikler

mStartAt_usec

timesync_t nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtcOffset::UtcOffsetRecord::mBeginAt_usec

Bu dönüşüm döneminin başlangıcından itibaren standart dönemden itibaren kullanılan UTC saati.

mUtcOffset_sn

int32_t nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtcOffset::UtcOffsetRecord::mUtcOffset_sec

UTC ile yerel saat arasındaki saniye cinsinden ofset.