nl::Weave::TLV::Yardımcı programlar::FindPredicateContext

Özet

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

FindPredicateContext(TLVReader & inReader, IterateHandler inHandler, void *inContext)

Herkese açık özellikler

mContext
void *
mHandler
IterateHandler
mResult

Herkese açık özellikler

Mobil Bağlam

void * nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mContext

mHandler

IterateHandler nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mHandler

mResult

TLVReader & nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mResult

Herkese açık işlevler

FindPredicateBağlam

 nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::FindPredicateContext(
  TLVReader & inReader,
  IterateHandler inHandler,
  void *inContext
)