nl:: Splot:: Konfiguracja WRMP

#include <src/lib/core/WeaveWRMPConfig.h>

Konfiguracja WRMP.

streszczenie

Atrybuty publiczne

mAckPiggybackTimeout
uint16_t
Konfigurowalny limit czasu w ms dla transmisji pojedynczej wiadomości Ack.
mActiveRetransTimeout
uint32_t
Konfigurowalny limit czasu w ms dla retransmisji wszystkich kolejnych wiadomości.
mInitialRetransTimeout
uint32_t
Konfigurowalny limit czasu w ms dla retransmisji pierwszej wysłanej wiadomości.
mMaxRetrans
uint8_t
Konfigurowalny max wartość dla retransmisji w ExchangeContext .

Atrybuty publiczne

mackPiggybackTimeout

uint16_t nl::Weave::WRMPConfig::mAckPiggybackTimeout

Konfigurowalny limit czasu w ms dla transmisji pojedynczej wiadomości Ack.

mActiveRetransTimeout

uint32_t nl::Weave::WRMPConfig::mActiveRetransTimeout

Konfigurowalny limit czasu w ms dla retransmisji wszystkich kolejnych wiadomości.

Limit czasu minimalnej retransmisji

uint32_t nl::Weave::WRMPConfig::mInitialRetransTimeout

Konfigurowalny limit czasu w ms dla retransmisji pierwszej wysłanej wiadomości.

mMaxRetrans

uint8_t nl::Weave::WRMPConfig::mMaxRetrans

Konfigurowalny max wartość dla retransmisji w ExchangeContext .