nl::Weave::Sıcak::ActionEntry

Özet

Herkese açık özellikler

mAction
ActionFunction
İşlemi yürütecek bir işlev.
mActionType
Bu Girişin ait olduğu İşlem türü.
mNecessaryActiveSystemFeatures
FlagsType
İşlemin olumlu biçimini almanın ön koşulu olan Sistem Özelliklerini depolar.

Herkese açık özellikler

mAction

ActionFunction nl::Weave::Warm::ActionEntry::mAction

İşlemi yürütecek bir işlev.

mActionType

ActionType nl::Weave::Warm::ActionEntry::mActionType

Bu Girişin ait olduğu İşlem türü.

mNecessaryActiveSystemÖzellikleri

FlagsType nl::Weave::Warm::ActionEntry::mNecessaryActiveSystemFeatures

İşlemin olumlu biçimini almanın ön koşulu olan Sistem Özelliklerini depolar.