nl::Weave::WeaveMessageInfo

#include <src/lib/core/WeaveMessageLayer.h>

Gönderme veya alınma sürecindeki bir Weave mesajı hakkında bilgi.

Özet

Herkese açık özellikler

DestNodeId
uint64_t
Weave mesajının hedef düğüm tanımlayıcısı.
EncryptionType
uint8_t
Weave mesajı için kullanılan şifreleme türü.
Flags
uint32_t
Weave mesajıyla ilişkili çeşitli işaretler; WeaveMessageFlags'e bakın.
InCon
İletinin alındığı bağlantı (varsa).
InPacketInfo
const IPPacketInfo *
Alınan iletinin IP Adresi bilgisi.
KeyId
uint16_t
Weave mesajının şifreleme anahtarı tanımlayıcısı.
MessageId
uint32_t
Weave mesajının mesaj tanımlayıcısı.
MessageVersion
uint8_t
Weave mesajının sürümü.
PeerAuthMode
WeaveAuthMode
İletiyi gönderen kişinin kimliğini doğrulama yöntemi.
SourceNodeId
uint64_t
Weave mesajının kaynak düğüm tanımlayıcısı.

Herkese açık işlevler

Clear()
void

Herkese açık özellikler

Hedef NodeId

uint64_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::DestNodeId

Weave mesajının hedef düğüm tanımlayıcısı.

Şifreleme Türü

uint8_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::EncryptionType

Weave mesajı için kullanılan şifreleme türü.

İşaretler

uint32_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::Flags

Weave mesajıyla ilişkili çeşitli işaretler; WeaveMessageFlags'e bakın.

InCon

WeaveConnection * nl::Weave::WeaveMessageInfo::InCon

İletinin alındığı bağlantı (varsa).

Yalnızca gelen iletiler için anlamlıdır.

Paket İçi Bilgiler

const IPPacketInfo * nl::Weave::WeaveMessageInfo::InPacketInfo

Alınan iletinin IP Adresi bilgisi.

Yalnızca gelen iletiler için anlamlıdır.

Anahtar Kimliği

uint16_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::KeyId

Weave mesajının şifreleme anahtarı tanımlayıcısı.

İleti Kimliği

uint32_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::MessageId

Weave mesajının mesaj tanımlayıcısı.

Mesaj Sürümü

uint8_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::MessageVersion

Weave mesajının sürümü.

PeerAuthMode:

WeaveAuthMode nl::Weave::WeaveMessageInfo::PeerAuthMode

İletiyi gönderen kişinin kimliğini doğrulama yöntemi.

Yalnızca gelen iletiler için anlamlıdır.

Kaynak Kimliği

uint64_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::SourceNodeId

Weave mesajının kaynak düğüm tanımlayıcısı.

Herkese açık işlevler

Sil

void nl::Weave::WeaveMessageInfo::Clear()