nl::Weave::Profile::DataManagement_Current::Sygnatura czasowa

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Związek dostarczający system ustawiony dla aplikacji lub sygnaturę czasową UTC.

Podsumowanie

Konstruktorzy i niszczyciele

Timestamp(void)
Domyślny konstruktor.
Timestamp(utc_timestamp_t aUtc)
Konstruktor sygnatury czasowej UTC.
Timestamp(timestamp_t aSystem)
Konstruktor sygnatury systemowej.

Atrybuty publiczne

systemTimestamp
Sygnatura czasowa systemu.
utcTimestamp
Sygnatura czasowa UTC.

Atrybuty publiczne

Sygnatura czasowa systemu

timestamp_t systemTimestamp

Sygnatura czasowa systemu.

Znacznik czasu

utc_timestamp_t utcTimestamp

Sygnatura czasowa UTC.

Funkcje publiczne

Sygnatura czasowa

 Timestamp(
  void
)

Domyślny konstruktor.

Sygnatura czasowa

 Timestamp(
  utc_timestamp_t aUtc
)

Konstruktor sygnatury czasowej UTC.

Sygnatura czasowa

 Timestamp(
  timestamp_t aSystem
)

Konstruktor sygnatury systemowej.