คุณสมบัติของบลูทูธ

คลาสสาธารณะ BluetoothGattFeatureistic ได้ขยายออบเจ็กต์

สรุปของช่อง

UUID ที่มีการป้องกัน mUid

สรุปเครื่องมือสร้างสาธารณะ

สรุปเมธอดสาธารณะ

BluetoothGattDescriptor
getDescriptor(UUID uuid)
BluetoothGattService
UUID
ไบต์[]
บูลีน
setValue(ไบต์[])

สรุปวิธีการที่รับช่วงมา

ช่อง

UUID ที่มีการป้องกัน mUuid

เครื่องมือสร้างสาธารณะ

สาธารณะ BluetoothGattcharacteristic ()

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ BluetoothGattDescriptor getDescriptor (UUID uuid)

พารามิเตอร์
Uuid

สาธารณะ BluetoothGattService getService ()

UID สาธารณะ getUuid ()

ไบต์สาธารณะ[] getValue ()

บูลีนสาธารณะ setValue (ไบต์[] ค่า)

พารามิเตอร์
value