Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

ApplicationGroupGlobalId

publiczna klasa końcowa ApplicationGroupGlobalId rozszerza Object

Definiuje powszechnie używane identyfikatory globalne grupy aplikacji Weave.

Stałe podsumowanie

int kNestPhysicalAccessGroup Globalny identyfikator grupy aplikacji dla grupy dostępu fizycznego Nest.
int kNestStructureSecurityGroup Globalny identyfikator grupy aplikacji dla grupy zabezpieczeń struktury Nest.

Podsumowanie konstruktora publicznego

Dziedziczone podsumowanie metod

Stałe

public static final int kNestPhysicalAccessGroup

Globalny identyfikator grupy aplikacji dla grupy dostępu fizycznego Nest.

Wartość stała: 593100801

public static final int kNestStructureSecurityGroup

Globalny identyfikator grupy aplikacji dla grupy zabezpieczeń struktury Nest.

Wartość stała: 593100802

Konstruktorzy publiczni

public ApplicationGroupGlobalId ()