Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

ApplicationKeySupport.ConstituentKeySource

publiczny interfejs statyczny ApplicationKeySupport.ConstituentKeySource

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjny bajt []
getKey (int keyId)

Metody publiczne

public abstrakcyjny bajt [] getKey (int keyId)

Parametry
keyId
Rzuty
Wyjątek