Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

HKDF

klasa publiczna HKDF rozszerza Object

Implementacja w języku Java funkcji wyprowadzania klucza HKDF, zgodnie z definicją w dokumencie RFC-5869.

Podsumowanie metod publicznych

unieważnić
addKeyMaterial (byte [] keyMaterial)
unieważnić
unieważnić
beginExtractKey (sól bajt [])
bajt[]
expandKey (int requestKeyLen , byte [] info)
unieważnić
statyczny HKDF
getInstance (algorytm String)
bajt[]
unieważnić
resetuj ()

Dziedziczone podsumowanie metod

Metody publiczne

public void addKeyMaterial (byte [] keyMaterial)

Parametry
keyMaterial

public void beginExtractKey ()

public void beginExtractKey (bajt [] sól)

Parametry
Sól

public byte [] expandKey (int requestKeyLen , byte [] info)

Parametry
requestKeyLen
info

public void finishExtractKey ()

public static HKDF getInstance (algorytm String)

Parametry
algorytm
Rzuty
NoSuchAlgorithmException

public byte [] pseudoRandomKey ()

publiczny reset void ()