Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

PasscodeEncryptionSupport

ชั้นสุดท้ายประชาชน PasscodeEncryptionSupport ขยายวัตถุ

วิธีการยูทิลิตี้สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสรหัสผ่านโดยใช้รหัสผ่าน Nest โครงการการเข้ารหัส

สรุปอย่างต่อเนื่อง

int kPasscodeEncryptionConfig1_TEST_ONLY การเข้ารหัสรหัสผ่านการกำหนดค่าที่ 1 (TEST ONLY) หมายเหตุ: การตั้งค่าการเข้ารหัสนี้สำหรับการทดสอบเท่านั้นและไม่ได้ให้ความสมบูรณ์หรือความลับ
int kPasscodeEncryptionConfig2 การกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่าน 2

สนามอย่างย่อ

สาธารณะคงไบต์สุดท้าย [] kPasscodeEncKeyDiversifier diversifier สำคัญที่ใช้ในแหล่งที่มาของการเข้ารหัสรหัสผ่านและคีย์รับรองความถูกต้อง
สาธารณะคงไบต์สุดท้าย [] kPasscodeFingerprintKeyDiversifier diversifier สำคัญที่ใช้ในแหล่งที่มาของลายนิ้วมือคีย์รหัสผ่านที่

สาธารณะสร้างอย่างย่อ

วิธีที่สาธารณะอย่างย่อ

String คง
decryptPasscode (byte [] encryptedPasscode ไบต์ [] encKey ไบต์ [] authKey ไบต์ [] fingerprintKey)
ถอดรหัสรหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสโดยใช้ Nest รหัสผ่านรูปแบบการเข้ารหัสที่
ไบต์คง []
encryptPasscode (int การตั้งค่า, int keyId, nonce ยาวสตริงรหัสผ่าน byte [] encKey ไบต์ [] authKey ไบต์ [] fingerprintKey)
การเข้ารหัสลับรหัสผ่านโดยใช้รหัสผ่าน Nest โครงการการเข้ารหัส
int คงที่
getEncryptedPasscodeConfig (byte [] encryptedPasscode)
สารสกัดจากประเภทการกำหนดค่าจากรหัสผ่านที่เข้ารหัส
ไบต์คง []
getEncryptedPasscodeFingerprint (byte [] encryptedPasscode)
สารสกัดจากลายนิ้วมือจากการเข้ารหัสรหัสผ่าน
int คงที่
getEncryptedPasscodeKeyId (byte [] encryptedPasscode)
สารสกัดจากรหัสคีย์จากรหัสผ่านที่เข้ารหัส
คงยาว
getEncryptedPasscodeNonce (byte [] encryptedPasscode)
ดึงค่า nonce จากรหัสผ่านที่เข้ารหัส
บูลีนแบบคงที่
isSupportedPasscodeEncryptionConfig (int การตั้งค่า)
กำหนดว่าหากการกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่านที่ระบุได้รับการสนับสนุน

ที่สืบทอดมาอย่างย่อวิธี

ค่าคงที่

สาธารณะคงสุดท้าย int kPasscodeEncryptionConfig1_TEST_ONLY

การเข้ารหัสรหัสผ่านการกำหนดค่าที่ 1 (TEST ONLY) หมายเหตุ: การตั้งค่าการเข้ารหัสนี้สำหรับการทดสอบเท่านั้นและไม่ได้ให้ความสมบูรณ์หรือความลับ การกำหนดค่า 1 จะใช้ได้เฉพาะในการพัฒนาสร้าง

ค่าคงที่: 1

สาธารณะคง kPasscodeEncryptionConfig2 int สุดท้าย

การกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่าน 2

ค่าคงที่: 2

ทุ่ง

สาธารณะคงสุดท้าย byte [] kPasscodeEncKeyDiversifier

diversifier สำคัญที่ใช้ในแหล่งที่มาของการเข้ารหัสรหัสผ่านและคีย์รับรองความถูกต้อง

สาธารณะคงสุดท้าย byte [] kPasscodeFingerprintKeyDiversifier

diversifier สำคัญที่ใช้ในแหล่งที่มาของลายนิ้วมือคีย์รหัสผ่านที่

โยธาก่อสร้าง

ประชาชน PasscodeEncryptionSupport ()

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง String decryptPasscode (byte [] encryptedPasscode ไบต์ [] encKey ไบต์ [] authKey ไบต์ [] fingerprintKey)

ถอดรหัสรหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสโดยใช้ Nest รหัสผ่านรูปแบบการเข้ารหัสที่

พารามิเตอร์
encryptedPasscode
encKey
authKey
fingerprintKey

ไบต์คงที่สาธารณะ [] encryptPasscode (int การตั้งค่า, int keyId, nonce ยาวสตริงรหัสผ่าน byte [] encKey ไบต์ [] authKey ไบต์ [] fingerprintKey)

การเข้ารหัสลับรหัสผ่านโดยใช้รหัสผ่าน Nest โครงการการเข้ารหัส

พารามิเตอร์
การตั้งค่า
keyId
ขณะปัจจุบัน
รหัสผ่าน
encKey
authKey
fingerprintKey

int สาธารณะคง getEncryptedPasscodeConfig (byte [] encryptedPasscode)

สารสกัดจากประเภทการกำหนดค่าจากรหัสผ่านที่เข้ารหัส

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

สาธารณะคง byte [] getEncryptedPasscodeFingerprint (byte [] encryptedPasscode)

สารสกัดจากลายนิ้วมือจากการเข้ารหัสรหัสผ่าน

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

int สาธารณะคง getEncryptedPasscodeKeyId (byte [] encryptedPasscode)

สารสกัดจากรหัสคีย์จากรหัสผ่านที่เข้ารหัส

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

สาธารณะคง getEncryptedPasscodeNonce ยาว (byte [] encryptedPasscode)

ดึงค่า nonce จากรหัสผ่านที่เข้ารหัส

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

สาธารณะคงบูล isSupportedPasscodeEncryptionConfig (config int)

กำหนดว่าหากการกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่านที่ระบุได้รับการสนับสนุน

พารามิเตอร์
การตั้งค่า