Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

WeaveKeyExportSupport

publiczna klasa końcowa WeaveKeyExportSupport rozszerza Object

Udostępnia funkcje narzędziowe do testowania eksportu klucza Weave.

Podsumowanie konstruktora publicznego

Podsumowanie metod publicznych

obiekt statyczny []
simulateDeviceKeyExport (byte [] deviceCert, bajt [] devicePrivKey, bajt [] trustRootCert, byte [] keyExportReq)

Dziedziczone podsumowanie metod

Konstruktorzy publiczni

public WeaveKeyExportSupport ()

Metody publiczne

public static Object [] simulateDeviceKeyExport (byte [] deviceCert, byte [] devicePrivKey, bajt [] trustRootCert, byte [] keyExportReq)

Parametry
deviceCert
devicePrivKey
trustRootCert
keyExportReq