Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

WeaveDeviceManager.CompletionHandler

genel statik arabirim WeaveDeviceManager.CompletionHandler
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

Genel Yöntem Özeti

soyut boşluk
onAddNetworkComplete (uzun networkId)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onDeviceEnumerationResponse ( WeaveDeviceDescriptor deviceDesc, String deviceAddr)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onGetCameraAuthDataComplete (Dize macAdresi, Dize authData)
soyut boşluk
onGetFabricConfigComplete (bayt [] fabricConfig)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onGetRendezvousModeComplete (EnumSet < RendezvousMode > rendezvousModes)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onPairTokenComplete (bayt [] pairingTokenBundle)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk

Kamusal Yöntemler

AddNetworkComplete (uzun networkId) üzerinde genel soyut boşluk

Parametreler
ağ kimliği

açık soyut geçersiz onArmFailSafeComplete ()

genel soyut geçersiz onCloseBleComplete ()

genel soyut geçersiz onConnectBleComplete ()

genel soyut geçersiz onConnectDeviceComplete ()

genel soyut geçersiz onCreateFabricComplete ()

public abstract void onDeviceEnumerationResponse ( WeaveDeviceDescriptor deviceDesc, String deviceAddr)

Parametreler
DeviceDesc
deviceAddr

genel soyut geçersiz onDisableConnectionMonitorComplete ()

genel soyut geçersiz onDisableNetworkComplete ()

genel soyut geçersiz onDisarmFailSafeComplete ()

genel soyut geçersiz onEnableConnectionMonitorComplete ()

açık soyut geçersiz onEnableNetworkComplete ()

kamu soyut geçersiz onError (Atılabil err)

Parametreler
yanılmak

public abstract void onGetCameraAuthDataComplete (Dize macAdresi, Dize authData)

Parametreler
Mac Adresi
authData

halka açık soyut geçersiz onGetFabricConfigComplete (bayt [] fabricConfig)

Parametreler
fabricConfig

genel soyut geçersiz onGetLastNetworkProvisioningResultComplete ()

GetNetworksComplete ( NetworkInfo [] ağları) üzerinde genel soyut boşluk

Parametreler
ağlar

genel soyut geçersiz onGetRendezvousModeComplete (EnumSet < RendezvousMode > rendezvousModes)

Parametreler
rendezvousModes

public abstract void onIdentifyDeviceComplete ( WeaveDeviceDescriptor deviceDesc)

Parametreler
DeviceDesc

kamu soyut void üzerinde katıl existingfabriccomplete ()

public abstract void onLeaveFabricComplete ()

genel soyut geçersiz onNotifyWeaveConnectionClosed ()

açık soyut geçersiz onPairTokenComplete (bayt [] pairingTokenBundle)

Parametreler
pairingTokenBundle

kamu soyut geçersiz onPingComplete ()

halka açık soyut geçersiz onReconnectDeviceComplete ()

genel soyut geçersiz onRegisterServicePairAccountComplete ()

public abstract void onRemotePassiveRendezvousComplete ()

genel soyut geçersiz onRemoveNetworkComplete ()

kamu soyut void onRendezvousDeviceComplete ()

genel soyut geçersiz onResetConfigComplete ()

kamu soyut geçersiz onScanNetworksComplete ( NetworkInfo [] ağlar)

Parametreler
ağlar

genel soyut geçersiz onSetRendezvousModeComplete ()

genel soyut geçersiz onStartSystemTestComplete ()

genel soyut geçersiz onStopSystemTestComplete ()

genel soyut geçersiz onTestNetworkConnectivityComplete ()

kamu soyut void onUnpairTokenComplete ()

public abstract void onUnregisterServiceComplete ()

genel soyut geçersiz onUpdateNetworkComplete ()