Google Siyah toplulukları için ırksal eşitlik ilerleyen kararlıdır. Nasıl olduğunu gör.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

WeaveDeviceManager.CompletionHandler

kamu statik arayüz WeaveDeviceManager.CompletionHandler
Bilinen Dolaylı Altsınıflar

Kamu Yöntemi Özeti

soyut boşluk
onAddNetworkComplete (uzun ağkimliği)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onDeviceEnumerationResponse ( WeaveDeviceDescriptor DeviceDesc, dize deviceAddr)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onError (Atılabilir hata)
soyut boşluk
onGetCameraAuthDataComplete (String MacAddress, dize authData)
soyut boşluk
onGetFabricConfigComplete (byte [] fabricConfig)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onGetRendezvousModeComplete (EnumSet < RendezvousMode > rendezvousModes)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
onPairTokenComplete (byte [] pairingTokenBundle)
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk
soyut boşluk

Genel Yöntemler

kamu soyut geçersiz onAddNetworkComplete (uzun NETWORKID)

Parametreler
ağ kimliği

kamu soyut geçersiz onArmFailSafeComplete ()

kamu soyut geçersiz onCloseBleComplete ()

kamu soyut geçersiz onConnectBleComplete ()

kamu soyut geçersiz onConnectDeviceComplete ()

kamu soyut geçersiz onCreateFabricComplete ()

kamu soyut geçersiz onDeviceEnumerationResponse ( WeaveDeviceDescriptor DeviceDesc, dize deviceAddr)

Parametreler
DeviceDesc
deviceAddr

kamu soyut geçersiz onDisableConnectionMonitorComplete ()

kamu soyut geçersiz onDisableNetworkComplete ()

kamu soyut geçersiz onDisarmFailSafeComplete ()

kamu soyut geçersiz onEnableConnectionMonitorComplete ()

kamu soyut geçersiz onEnableNetworkComplete ()

kamu soyut geçersiz onError (Atılabil err)

Parametreler
yanılmak

kamu soyut geçersiz onGetCameraAuthDataComplete (Dize MACAdresi, dize authData)

Parametreler
Mac Adresi
authData

Kamu Anahtar void onGetFabricConfigComplete (byte [] fabricConfig)

Parametreler
fabricConfig

kamu soyut geçersiz onGetLastNetworkProvisioningResultComplete ()

kamu soyut geçersiz onGetNetworksComplete ( NetworkInfo [] ağlar)

Parametreler
ağlar

kamu soyut geçersiz onGetRendezvousModeComplete (EnumSet < RendezvousMode > rendezvousModes)

Parametreler
rendezvousModes

kamu soyut geçersiz onIdentifyDeviceComplete ( WeaveDeviceDescriptor DeviceDesc)

Parametreler
DeviceDesc

kamu soyut geçersiz onJoinExistingFabricComplete ()

kamu soyut geçersiz onLeaveFabricComplete ()

kamu soyut geçersiz onNotifyWeaveConnectionClosed ()

Kamu Anahtar void onPairTokenComplete (byte [] pairingTokenBundle)

Parametreler
pairingTokenBundle

kamu soyut geçersiz onPingComplete ()

kamu soyut geçersiz onReconnectDeviceComplete ()

kamu soyut geçersiz onRegisterServicePairAccountComplete ()

kamu soyut geçersiz onRemotePassiveRendezvousComplete ()

kamu soyut geçersiz onRemoveNetworkComplete ()

kamu soyut geçersiz onRendezvousDeviceComplete ()

kamu soyut geçersiz onResetConfigComplete ()

kamu soyut geçersiz onScanNetworksComplete ( NetworkInfo [] ağlar)

Parametreler
ağlar

kamu soyut geçersiz onSetRendezvousModeComplete ()

kamu soyut geçersiz onStartSystemTestComplete ()

kamu soyut geçersiz onStopSystemTestComplete ()

kamu soyut geçersiz onTestNetworkConnectivityComplete ()

kamu soyut geçersiz onUnpairTokenComplete ()

kamu soyut geçersiz onUnregisterServiceComplete ()

kamu soyut geçersiz onUpdateNetworkComplete ()