จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::ArgParser::OptionSetBase

นี่เป็นชั้นเรียนนามธรรม

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

OptionSet ที่เครื่องจัดการเป็นฟังก์ชันเสมือนจริง

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::ArgParser::OptionSet
Direct known Subclasses: nl::ArgParser::HelpOptions

เครื่องมือสร้างและตัวสร้าง

OptionSetBase()

ฟังก์ชันสาธารณะ

HandleOption(const char *progName, OptionSet *optSet, int id, const char *name, const char *arg)=0
virtual bool

ฟังก์ชันสาธารณะ

แฮนเดิลแฮนเดิล

virtual bool HandleOption(
  const char *progName,
  OptionSet *optSet,
  int id,
  const char *name,
  const char *arg
)=0

OptionSetBase

 OptionSetBase()