nl:: ArgParser:: Seçenek KümesiBase

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Bir OptionSet işleyicisi sanal işlevdir.

Özet

miras

: Den devralır nl :: ArgParser :: OptionSet
Bilinen Altsınıflar Doğrudan: nl :: ArgParser :: HelpOptions

Yapıcılar ve Yıkıcılar

OptionSetBase ()

Kamu işlevleri

HandleOption (const char *progName, OptionSet *optSet, int id, const char *name, const char *arg)=0
virtual bool

Kamu işlevleri

Tutamaç Seçeneği

virtual bool HandleOption(
  const char *progName,
  OptionSet *optSet,
  int id,
  const char *name,
  const char *arg
)=0

Seçenek KümesiBase

 OptionSetBase()