nl::ArgParser::OptionSetBase

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

İşleyicinin sanal bir işlev olduğu bir OptionSet.

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::ArgParser::OptionSet
Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::ArgParser::HelpOptions

Oluşturucular ve Yıkıcılar

OptionSetBase()

Kamu işlevleri

HandleOption(const char *progName, OptionSet *optSet, int id, const char *name, const char *arg)=0
virtual bool

Kamu işlevleri

HandleOption

virtual bool HandleOption(
  const char *progName,
  OptionSet *optSet,
  int id,
  const char *name,
  const char *arg
)=0

OptionSetBase

 OptionSetBase()