nl::ArgParser::OptionSet

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Mantıksal olarak ilişkili ve yeniden kullanılabilir komut satırı seçeneklerini tanımlar.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::ArgParser::OptionSetBase

Herkese açık özellikler

HelpGroupName
const char *
Seçeneklerin yardım çıktısında göründüğü grup adı.
OptionDefs
Seçenek tanımları yapılarının NULL sonlandırılmış listesi.
OptionHandler
OptionHandlerFunct
Tek tek seçeneklerin işlenmesi için kullanılacak işaretçi.
OptionHelp
const char *
Seçenekleri açıklayan yardım metni.

Herkese açık özellikler

Yardım GrubuAdı

const char * nl::ArgParser::OptionSet::HelpGroupName

Seçeneklerin yardım çıktısında göründüğü grup adı.

Seçenek-Defers

OptionDef * nl::ArgParser::OptionSet::OptionDefs

Seçenek tanımları yapılarının NULL sonlandırılmış listesi.

Option İşleyici

OptionHandlerFunct nl::ArgParser::OptionSet::OptionHandler

Tek tek seçeneklerin işlenmesi için kullanılacak işaretçi.

OptionYardım

const char * nl::ArgParser::OptionSet::OptionHelp

Seçenekleri açıklayan yardım metni.