nl::ArgParser::OptionSet

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Mantıksal olarak ilişkili ve yeniden kullanılabilir bir komut satırı seçeneği grubu tanımlar.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::ArgParser::OptionSetBase

Herkese açık özellikler

HelpGroupName
const char *
Yardım çıkışında seçeneklerin altında göründüğü grup adı.
OptionDefs
Seçenek tanımı yapılarının NULL sonlandırıldı listesi.
OptionHandler
OptionHandlerFunct
Seçenekleri tek tek işlemek için işlev görecek işaretçi.
OptionHelp
const char *
Seçenekleri açıklayan yardım metni.

Herkese açık özellikler

HelpGroupName

const char * nl::ArgParser::OptionSet::HelpGroupName

Yardım çıkışında seçeneklerin altında göründüğü grup adı.

OptionDefs

OptionDef * nl::ArgParser::OptionSet::OptionDefs

Seçenek tanımı yapılarının NULL sonlandırıldı listesi.

OptionHandler

OptionHandlerFunct nl::ArgParser::OptionSet::OptionHandler

Seçenekleri tek tek işlemek için işlev görecek işaretçi.

OptionHelp

const char * nl::ArgParser::OptionSet::OptionHelp

Seçenekleri açıklayan yardım metni.