จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Ble::BTCommandTypeWobleMTU

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

Op
uint8_t
RxFragmentSize
uint16_t
TxFragmentSize
uint16_t

แอตทริบิวต์สาธารณะ

การดําเนินการ

uint8_t Op

ขนาด RxFragment

uint16_t RxFragmentSize

ขนาด TxFragment

uint16_t TxFragmentSize