จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Inet::DNSResolver

#include <src/inet/DNSResolver.h>

คลาสนี้เป็นคลาสภายในใน InetLayer ที่มีความคมชัดสําหรับความละเอียดของระบบชื่อโดเมน (DNS) ใน InetLayer

สรุป

ไม่มีอินเทอร์เฟซสาธารณะสําหรับเลเยอร์แอปพลิเคชัน

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Inet::InetLayerBasis