nl::IP::IPPacketInfo

#include <src/inet/InetLayer.h>

Gelen/giden bir ileti/bağlantı hakkında bilgi.

Özet

IPEndPointBasis::GetPacketInfo() bölümündeki kodu/yorumları okuyup anlamadan bu sınıfın içeriğini değiştirmeyin.

Herkese açık özellikler

DestAddress
Paketteki hedef IPAddress.
DestPort
uint16_t
Paketteki hedef bağlantı noktası.
Interface
InterfaceId
Bağlantının arayüz tanımlayıcısı.
SrcAddress
Paketteki IPAddress kaynağı.
SrcPort
uint16_t
Paketteki kaynak bağlantı noktası.

Herkese açık işlevler

Clear(void)
void
IPPacketInfo nesnesinin üyelerini sıfırlayın.

Herkese açık özellikler

Hedef Adres

IPAddress DestAddress

Paketteki hedef IPAddress.

DestPort

uint16_t DestPort

Paketteki hedef bağlantı noktası.

Arayüz

InterfaceId Interface

Bağlantının arayüz tanımlayıcısı.

SrcAddress

IPAddress SrcAddress

Paketteki IPAddress kaynağı.

SrcPort

uint16_t SrcPort

Paketteki kaynak bağlantı noktası.

Herkese açık işlevler

Sil

void Clear(
  void
)

IPPacketInfo nesnesinin üyelerini sıfırlayın.