จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: ASN1:: ASN1เวลาสากล

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

Day
uint8_t
Hour
uint8_t
Minute
uint8_t
Month
uint8_t
Second
uint8_t
Year
uint16_t

คุณลักษณะสาธารณะ

วัน

uint8_t Day

ชั่วโมง

uint8_t Hour

นาที

uint8_t Minute

เดือน

uint8_t Month

ที่สอง

uint8_t Second

ปี

uint16_t Year