nl::Weave::Counter

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/support/WeaveCounter.h>

Sayacı tam sayı değeri olarak yönetmek için kullanılan bir arayüz.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Weave::MonotonicallyIncreasingCounter

Oluşturucular ve Yıkıcılar

Counter(void)
~Counter(void)

Kamu işlevleri

Advance(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Sayacın değerini ilerletir.
GetValue(void)=0
virtual uint32_t
Sayacın geçerli değerini alma.

Kamu işlevleri

Gelişmiş

virtual WEAVE_ERROR Advance(
  void
)=0

Sayacın değerini ilerletir.

Ayrıntılar
İadeler
Herhangi bir işlem başarısız olduysa Weave hata kodu, aksi takdirde WEAVE_NO_ERROR.

Karşı Teklif

 Counter(
  void
)

GetValue

virtual uint32_t GetValue(
  void
)=0

Sayacın geçerli değerini alma.

Ayrıntılar
İadeler
Sayacın mevcut değeri.

~Sayaç

 ~Counter(
  void
)