nl:: örgü:: Sayaç

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/support/WeaveCounter.h>

Bir sayacı bir tamsayı değeri olarak yönetmek için bir arayüz.

Özet

miras

Bilinen Altsınıflar Doğrudan: nl :: Dokuma :: MonotonicallyIncreasingCounter

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Counter (void)
~Counter (void)

Kamu işlevleri

Advance (void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Sayacın değerini ilerletin.
GetValue (void)=0
virtual uint32_t
Sayacın mevcut değerini alın.

Kamu işlevleri

İlerlemek

virtual WEAVE_ERROR Advance(
  void
)=0

Sayacın değerini ilerletin.

Ayrıntılar
İadeler
Herhangi bir şey başarısız olursa Örgü hata kodu, aksi takdirde WEAVE_NO_ERROR.

Sayaç

 Counter(
  void
)

Değer elde etmek

virtual uint32_t GetValue(
  void
)=0

Sayacın mevcut değerini alın.

Ayrıntılar
İadeler
Sayacın geçerli değeri.

~Sayaç

 ~Counter(
  void
)