nl::Weave::Crypto::EncodedECPrivateKey

Özet

Herkese açık türler

@341 enum

Herkese açık özellikler

PrivKey
uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

Kamu işlevleri

IsEqual(const EncodedECPrivateKey & other) const
bool

Herkese açık türler

@341

 @341

Herkese açık özellikler

PrivKey

uint8_t * PrivKey

PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

Kamu işlevleri

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedECPrivateKey & other
) const