nl::Doku::Kripto::EncodingECPublicKey

Özet

Herkese açık türler

@339 enum

Herkese açık özellikler

ECPoint
uint8_t *
ECPointLen
uint16_t

Herkese açık işlevler

IsEqual(const EncodedECPublicKey & other) const
bool

Herkese açık türler

@339

 @339

Herkese açık özellikler

ECNokta

uint8_t * ECPoint

ECPointLen

uint16_t ECPointLen

Herkese açık işlevler

Eşittir

bool IsEqual(
  const EncodedECPublicKey & other
) const