nl::Weave::Crypto::EncodedECPublicKey

Özet

Herkese açık türler

@339 enum

Herkese açık özellikler

ECPoint
uint8_t *
ECPointLen
uint16_t

Kamu işlevleri

IsEqual(const EncodedECPublicKey & other) const
bool

Herkese açık türler

@339

 @339

Herkese açık özellikler

ECPoint

uint8_t * ECPoint

ECPointLen

uint16_t ECPointLen

Kamu işlevleri

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedECPublicKey & other
) const