nl::Doku::Şifreleme::EncodingRSAKey

Özet

Herkese açık türler

@351 enum

Herkese açık özellikler

Key
uint8_t *
Len
uint16_t

Herkese açık işlevler

IsEqual(const EncodedRSAKey & other) const
bool
Başka bir RSA anahtarıyla karşılaştırır.

Herkese açık türler

@351

 @351

Herkese açık özellikler

Anahtar

uint8_t * Key

Aslan

uint16_t Len

Herkese açık işlevler

Eşittir

bool IsEqual(
  const EncodedRSAKey & other
) const 

Başka bir RSA anahtarıyla karşılaştırır.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] other
Anahtarın karşılaştırılması gereken EncodingRSAKey nesnesi.
Döndürülen Değerler
true
Anahtarlar eşittir.
false
Anahtarlar eşit değil.