nl::Weave::Crypto::EncodedRSASignature

Özet

Herkese açık türler

@352 enum

Herkese açık özellikler

Len
uint16_t
Sig
uint8_t *

Kamu işlevleri

IsEqual(const EncodedRSASignature & other) const
bool
Başka bir RSA imzasıyla karşılaştırır.
ReadSignature(TLVReader & reader)
İmzayı, belirtilen TLV okuyucusundan bir Weave RSASignature yapısı olarak okur.
WriteSignature(TLVWriter & writer, uint64_t tag) const
İmzayı, belirtilen etikete sahip belirtilen TLV yazara bir Weave RSASignature yapısı olarak yazar.

Herkese açık türler

@352

 @352

Herkese açık özellikler

Len

uint16_t Len

Sig

uint8_t * Sig

Kamu işlevleri

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedRSASignature & other
) const 

Başka bir RSA imzasıyla karşılaştırır.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] other
İmzanın karşılaştırılacağı EncodedRSASignature nesnesi.
Döndürülen Değerler
true
İmzalar eşittir.
false
İmzalar eşit değil.

ReadSignature

WEAVE_ERROR ReadSignature(
  TLVReader & reader
)

İmzayı, belirtilen TLV okuyucusundan bir Weave RSASignature yapısı olarak okur.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] reader
Kodlanmış imzanın okunması gereken TLVReader nesnesi.
Döndürülen Değerler
WEAVE_NO_ERROR
İşlem başarılı olup olmadığı.
other
İmza okumayla ilgili diğer Weave hata kodları.

WriteSignature

WEAVE_ERROR WriteSignature(
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) const 

İmzayı, belirtilen etikete sahip belirtilen TLV yazara bir Weave RSASignature yapısı olarak yazar.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] writer
Kodlanmış imzanın yazılması gereken TLVWriter nesnesi.
[in] tag
Kodlanmış imza yapısıyla ilişkilendirilecek TLV etiketinin alt etiketidir.
Döndürülen Değerler
WEAVE_NO_ERROR
İşlem başarılı olup olmadığı.
other
İmza yazmayla ilgili diğer Weave hata kodları.