จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: การเข้ารหัสลับ:: HKDF

สรุป

ตัวสร้างและตัวทำลาย

HKDF (void)
~HKDF (void)

ประเภทสาธารณะ

@344 enum

คุณลักษณะสาธารณะ

PseudoRandomKey [kPseudoRandomKeyLength]
uint8_t

งานสาธารณะ

AddKeyMaterial (const uint8_t *keyData, uint16_t keyDataLen)
void
AddKeyMaterial (const BIGNUM & num)
void
BeginExtractKey (const uint8_t *salt, uint16_t saltLen)
void
ExpandKey (const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint16_t keyLen, uint8_t *outKey)
FinishExtractKey (void)
Reset (void)
void

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ Public

DeriveKey (const uint8_t *salt, uint16_t saltLen, const uint8_t *keyMaterial1, uint16_t keyMaterial1Len, const uint8_t *keyMaterial2, uint16_t keyMaterial2Len, const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint8_t *outKey, uint16_t outKeyBufSize, uint16_t outKeyLen)

ประเภทสาธารณะ

@344

 @344

คุณลักษณะสาธารณะ

PseudoRandomKey

uint8_t PseudoRandomKey[kPseudoRandomKeyLength]

งานสาธารณะ

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const uint8_t *keyData,
 uint16_t keyDataLen
)

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const BIGNUM & num
)

BeginExtractKey

void BeginExtractKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen
)

ExpandKey

WEAVE_ERROR ExpandKey(
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint16_t keyLen,
 uint8_t *outKey
)

FinishExtractKey

WEAVE_ERROR FinishExtractKey(
 void
)

HKDF

 HKDF(
 void
)

รีเซ็ต

void Reset(
 void
)

~HKDF

 ~HKDF(
 void
)

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ Public

DerivKey

WEAVE_ERROR DeriveKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen,
 const uint8_t *keyMaterial1,
 uint16_t keyMaterial1Len,
 const uint8_t *keyMaterial2,
 uint16_t keyMaterial2Len,
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint8_t *outKey,
 uint16_t outKeyBufSize,
 uint16_t outKeyLen
)