nl::Doku::Cihaz Katmanı::Dahili::BLEManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/BLEManagerImpl.h>

EFR32 platformları için NetworkProvisioningServer tekli nesnesinin somut olarak uygulanması.

Özet

nRF5 platformları için NetworkProvisioningServer tekli nesnesinin somut olarak uygulanması.

ESP32 platformu için NetworkProvisioningServer tekli nesnesinin somut bir şekilde uygulanması.

Devralma

Şunlardan gelir:
nl::Weave::DeviceLayer::Internal::BleManager
nl::Ble::BleLayer
BlePlatformTemsilci
BleApplicationTemsilci
nl::Weave::DeviceLayer:BilManager
{1
{1
{1
{1{1

Herkese açık işlevler

GetAdvertisingHandle(void)
uint8_t
SetAdvertisingHandle(uint8_t handle)
void

Herkese açık işlevler

GetAdvertisingHandle'ı

uint8_t GetAdvertisingHandle(
  void
)

SetAdvertisingHandle'ı

void SetAdvertisingHandle(
  uint8_t handle
)