nl:: örgü:: Cihaz Katmanı:: İç:: Cihaz AçıklamaSunucu

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/DeviceDescriptionServer.h>

Bir Örgü cihazı için Örgü Cihazı Tanımı profilini uygular.

özet

miras

: Den devralır nl :: Dokuma :: Profiller :: DeviceDescription :: DeviceDescriptionServer

Kamu işlevleri

GetUserSelectedModeTimeout (void)
uint16_t
Init ()
IsUserSelectedModeActive (void)
bool
OnPlatformEvent (const WeaveDeviceEvent *event)
void
SetUserSelectedMode (bool val)
void
SetUserSelectedModeTimeout (uint16_t val)
void

Korumalı fonksiyonlar

DeviceDescriptionServer ()=default
DeviceDescriptionServer (const DeviceDescriptionServer &)=delete
DeviceDescriptionServer (const DeviceDescriptionServer &&)=delete
operator= (const DeviceDescriptionServer &)=delete
~DeviceDescriptionServer ()=default

Kamu işlevleri

GetUserSelectedModeTimeout

uint16_t GetUserSelectedModeTimeout(
  void
)

İçinde

WEAVE_ERROR Init()

IsUserSelectedModeActive

bool IsUserSelectedModeActive(
  void
)

OnPlatformEtkinliği

void OnPlatformEvent(
  const WeaveDeviceEvent *event
)

SetUserSelectedMode

void SetUserSelectedMode(
  bool val
)

SetUserSelectedModeTimeout

void SetUserSelectedModeTimeout(
  uint16_t val
)

Korumalı fonksiyonlar

Cihaz AçıklamaSunucu

 DeviceDescriptionServer()=default

Cihaz AçıklamaSunucu

 DeviceDescriptionServer(
  const DeviceDescriptionServer &
)=delete

Cihaz AçıklamaSunucu

 DeviceDescriptionServer(
  const DeviceDescriptionServer &&
)=delete

operatör=

DeviceDescriptionServer & operator=(
  const DeviceDescriptionServer &
)=delete

~AygıtAçıklamaSunucusu

 ~DeviceDescriptionServer()=default