nl::Weave::DeviceLayer::Dahili::EchoServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/EchoServer.h>

Weave Cihazı için Weave Yankı Profilini uygular.

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer

Herkese açık işlevler

Init()

Korumalı işlevler

EchoServer()=default
EchoServer(const EchoServer &)=delete
EchoServer(const EchoServer &&)=delete
operator=(const EchoServer &)=delete
~EchoServer()=default

Herkese açık işlevler

Başlangıç

WEAVE_ERROR Init()

Korumalı işlevler

YankıSunucusu

 EchoServer()=default

YankıSunucusu

 EchoServer(
  const EchoServer &
)=delete

YankıSunucusu

 EchoServer(
  const EchoServer &&
)=delete

operatör=

EchoServer & operator=(
  const EchoServer &
)=delete

~EchoServer

 ~EchoServer()=default