nl::Weave::DeviceLayer::Internal::EchoServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/EchoServer.h>

Bir Weave Cihazı için Weave Yankı Profili'ni uygular.

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer

Kamu işlevleri

Init()

Korunan işlevler

EchoServer()=default
EchoServer(const EchoServer &)=delete
EchoServer(const EchoServer &&)=delete
operator=(const EchoServer &)=delete
~EchoServer()=default

Kamu işlevleri

Başlat

WEAVE_ERROR Init()

Korunan işlevler

EchoServer

 EchoServer()=default

EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &
)=delete

EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &&
)=delete

operatör=

EchoServer & operator=(
  const EchoServer &
)=delete

~EchoServer

 ~EchoServer()=default