nl::Weave::DeviceLayer::Internal::FactoryProvisioningBase

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/FactoryProvisioning.h>

รองรับการจัดสรรอุปกรณ์จากโรงงานเมื่อเปิดเครื่อง

สรุป

ฟีเจอร์การจัดสรรข้อมูลจากโรงงานทำให้สามารถแทรกข้อมูลการจัดสรรที่นักพัฒนาจัดหาให้จากโรงงานหรือที่นักพัฒนาแอปมีให้ในอุปกรณ์ตอนเปิดเครื่องและจัดเก็บไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลถาวรโดยอัตโนมัติ เครื่องมือภายนอกจะเขียนข้อมูลการจัดสรรลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์ (โดยทั่วไปคือ RAM) โดยจะเลือกด้วยรหัสการเริ่มต้น OpenWeave และจัดเก็บไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลถาวรตั้งแต่เนิ่นๆ

ฟีเจอร์การจัดสรรข้อมูลจากโรงงานจะช่วยให้ตั้งค่าต่อไปนี้ได้

 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์
 • รหัสอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตกำหนด
 • ใบรับรองอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตกำหนด
 • คีย์อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตกำหนด
 • รหัสการจับคู่
 • การแก้ไขผลิตภัณฑ์
 • วันที่ผลิต

คลาสเทมเพลตนี้มีการใช้งานพื้นฐานเริ่มต้นของฟีเจอร์การจัดสรรอุปกรณ์ ซึ่งสามารถกำหนดให้เฉพาะทางได้ตามต้องการจากการสืบทอดเวลาคอมไพล์

ฟังก์ชันสาธารณะ

ProvisionDeviceFromRAM(uint8_t *memRangeStart, uint8_t *memRangeEnd)

ฟังก์ชันที่มีการป้องกัน

LocateProvisioningData(uint8_t *memRangeStart, uint8_t *memRangeEnd, uint8_t *& dataStart, size_t & dataLen)
bool
StoreProvisioningData(TLV::TLVReader & reader)
StoreProvisioningValue(uint8_t tagNum, TLV::TLVReader & reader)

ฟังก์ชันสาธารณะ

ProvisionDeviceFromRAM

WEAVE_ERROR ProvisionDeviceFromRAM(
 uint8_t *memRangeStart,
 uint8_t *memRangeEnd
)

ฟังก์ชันที่มีการป้องกัน

LocateProvisioningData

bool LocateProvisioningData(
 uint8_t *memRangeStart,
 uint8_t *memRangeEnd,
 uint8_t *& dataStart,
 size_t & dataLen
)

StoreProvisioningData

WEAVE_ERROR StoreProvisioningData(
 TLV::TLVReader & reader
)

StoreProvisioningValue

WEAVE_ERROR StoreProvisioningValue(
 uint8_t tagNum,
 TLV::TLVReader & reader
)