nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericConnectivityManagerImpl_NoThread

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl_NoThread.h>

Thread'in desteklenmediği platformlarda kullanılmak üzere kablosuz ağa özgü ConnectivityManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu sınıfın, şablonun ImplClass parametresi olarak da görünen ConnectivityManagerImpl sınıfı tarafından (doğrudan veya dolaylı olarak) devralınması amaçlanmıştır.

Korunan işlevler

Impl()
ImplClass *
_ClearThreadProvision(void)
void
_GetThreadDeviceType(void)
ConnectivityManager::ThreadDeviceType
_GetThreadMode(void)
ConnectivityManager::ThreadMode
_GetThreadPollingConfig(ConnectivityManager::ThreadPollingConfig & pollingConfig)
void
_HaveServiceConnectivityViaThread(void)
bool
_IsThreadApplicationControlled(void)
bool
_IsThreadAttached(void)
bool
_IsThreadEnabled(void)
bool
_IsThreadProvisioned(void)
bool
_SetThreadDeviceType(ConnectivityManager::ThreadDeviceType deviceType)
_SetThreadMode(ConnectivityManager::ThreadMode val)
_SetThreadPollingConfig(const ConnectivityManager::ThreadPollingConfig & pollingConfig)

Korunan işlevler

Impl

ImplClass * Impl()

_ClearThreadSupply

void _ClearThreadProvision(
 void
)

_GetThreadCihazTürü

ConnectivityManager::ThreadDeviceType _GetThreadDeviceType(
 void
)

_GetThreadMode

ConnectivityManager::ThreadMode _GetThreadMode(
 void
)

_GetThreadPollingConfig

void _GetThreadPollingConfig(
 ConnectivityManager::ThreadPollingConfig & pollingConfig
)

_haveServiceConnectivityViaThread

bool _HaveServiceConnectivityViaThread(
 void
)

_IsThreadApplicationControlled

bool _IsThreadApplicationControlled(
 void
)

_IsThreadAttached

bool _IsThreadAttached(
 void
)

_IsThreadEnabled

bool _IsThreadEnabled(
 void
)

_IsThreadProvideed

bool _IsThreadProvisioned(
 void
)

_SetThreadDeviceType

WEAVE_ERROR _SetThreadDeviceType(
 ConnectivityManager::ThreadDeviceType deviceType
)

_SetThreadMode

WEAVE_ERROR _SetThreadMode(
 ConnectivityManager::ThreadMode val
)

_SetThreadPollingConfig

WEAVE_ERROR _SetThreadPollingConfig(
 const ConnectivityManager::ThreadPollingConfig & pollingConfig
)