nl::Weave::DeviceLayer::Dahili::GenericConnectivityManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl.h>

Birden çok platformda çalışan ConnectivityManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu şablon, ConnectivityManager soyut arayüzündeki seçili özelliklerin tüm platformlarda kullanıma uygun olan uygulamalarını içerir. Şablon, ImplClass parametresi olarak da görünen ConfigurationManagerImpl sınıfı tarafından (doğrudan veya dolaylı olarak) devralınmalıdır.

Herkese açık işlevler

_GetUserSelectedModeTimeout(void)
uint16_t
_IsUserSelectedModeActive(void)
bool
_SetUserSelectedMode(bool val)
void
_SetUserSelectedModeTimeout(uint16_t val)
void

Herkese açık işlevler

_GetUserSelectedModeTimeout

uint16_t _GetUserSelectedModeTimeout(
  void
)

_IsUserSelectedModeActive

bool _IsUserSelectedModeActive(
  void
)

_SetUserSelectedMode

void _SetUserSelectedMode(
  bool val
)

_SetUserSelectedModeTimeout

void _SetUserSelectedModeTimeout(
  uint16_t val
)