nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericConnectivityManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl.h>

Birden çok platformda çalışan ConnectivityManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu şablon, ConnectivityManager soyut arayüzünden tüm platformlarda kullanılmaya uygun belirli özelliklerin uygulamalarını içerir. Bu parametre, şablonun ImplClass parametresi olarak da görünen ConfigurationManagerImpl sınıfı tarafından devralınacak şekilde (doğrudan veya dolaylı olarak) tasarlanmıştır.

Kamu işlevleri

_GetUserSelectedModeTimeout(void)
uint16_t
_IsUserSelectedModeActive(void)
bool
_SetUserSelectedMode(bool val)
void
_SetUserSelectedModeTimeout(uint16_t val)
void

Kamu işlevleri

_GetUserSelectedModeTimeout

uint16_t _GetUserSelectedModeTimeout(
  void
)

_IsUserSelectedModeActive

bool _IsUserSelectedModeActive(
  void
)

_SetUserSelectedMode

void _SetUserSelectedMode(
  bool val
)

_SetUserSelectedModeTimeout

void _SetUserSelectedModeTimeout(
  uint16_t val
)