nl::Weave::DeviceLayer::Dahili::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX.h>

BDX'i destekleyen platformlarda kullanmak için SoftwareUpdateManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu sınıfın, şablon ImplClass parametresi olarak da görünen SoftwareUpdateManagerImpl sınıfı tarafından devralınması (doğrudan veya dolaylı olarak) amaçlanmıştır.

Korumalı işlevler

AbortDownload(void)
void
DoInit(void)
GetUpdateSchemeList(::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList)
StartImageDownload(char *aURI, uint64_t aStartOffset)

Korumalı işlevler

İptal Et

void AbortDownload(
  void
)

İnce

WEAVE_ERROR DoInit(
  void
)

GetUpdateSchemeList

WEAVE_ERROR GetUpdateSchemeList(
  ::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList
)

StartImageDownload

WEAVE_ERROR StartImageDownload(
  char *aURI,
  uint64_t aStartOffset
)