nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX.h>

BDX'i destekleyen platformlarda kullanılmak üzere SoftwareUpdateManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu sınıfın, şablonun ImplClass parametresi olarak da görünen SoftwareUpdateManagerImpl sınıfı tarafından devralınması (doğrudan veya dolaylı olarak) amaçlanmıştır.

Korunan işlevler

AbortDownload(void)
void
DoInit(void)
GetUpdateSchemeList(::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList)
StartImageDownload(char *aURI, uint64_t aStartOffset)

Korunan işlevler

AbortDownload

void AbortDownload(
  void
)

DoInit

WEAVE_ERROR DoInit(
  void
)

GetUpdateSchemeList

WEAVE_ERROR GetUpdateSchemeList(
  ::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList
)

StartImageDownload

WEAVE_ERROR StartImageDownload(
  char *aURI,
  uint64_t aStartOffset
)