nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

Resim sorgusunun bir parçası olarak güncelleme şemalarının listesini barındıran yardımcı bir sınıf.

Özet

Olası güncelleme şemalarının tüm alt kümelerini barındıracak şekilde boyutlandırılmış basit bir sarmalayıcı. Bu görevi gerçekleştirebilmek için boyutu, ImageQuery mesajında desteklenen güncelleme şemalarının listesini oluşturmak için UpdateSchemes'teki öğe sayısına eşittir.

Oluşturucular ve Yıkıcılar

UpdateSchemeList()
UpdateSchemeList için varsayılan kurucudur.

Herkese açık özellikler

theLength
uint8_t
Desteklenen öğe listesinin uzunluğu.
theList[kUpdateScheme_Last]
uint8_t
Desteklenen güncelleme şemalarını barındıran kapsayıcılar.

Kamu işlevleri

init(uint8_t, uint8_t *)
IntegrityTypeList öğesini, desteklenen IntegrityTypes listesiyle açık bir şekilde başlatın.
operator==(const UpdateSchemeList &) const
bool
Eşitlik operatörü.
pack(MessageIterator &)
Nesneyi sağlanan MessageIterator öğesine serileştirin.

Herkese açık statik işlevler

parse(MessageIterator &, UpdateSchemeList &)
Nesneyi belirtilen MessageIterator'dan, sağlanan UpdateSchemeList'e geçirin.

Herkese açık özellikler

theLength

uint8_t theLength

Desteklenen öğe listesinin uzunluğu.

0 uzunluğu, boş bir liste olduğunu gösterir

theList

uint8_t theList[kUpdateScheme_Last]

Desteklenen güncelleme şemalarını barındıran kapsayıcılar.

Boyutu UpdateSchemes'teki öğe sayısına eşit olur

Kamu işlevleri

UpdateSchemeList

 UpdateSchemeList()

UpdateSchemeList için varsayılan kurucudur.

Mantıksal olarak boş bir liste oluşturur. Liste, init() yöntemiyle veya listenin bir mesajdan serileştirilmesiyle doldurulabilir.

init

WEAVE_ERROR init(
  uint8_t,
  uint8_t *
)

IntegrityTypeList öğesini, desteklenen IntegrityTypes listesiyle açık bir şekilde başlatın.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aLength
Listenin uzunluğu için 8 bitlik bir değer. UpdateSchemes'teki enum sayısından daha az olmalıdır.
[in] aList
UpdateSchemes değer dizisine işaret eden bir işarettir. Yalnızca aLength 0 ise NULL olabilir.
Döndürülen Değerler
WEAVE_NO_ERROR
Başarılı olun.
WEAVE_ERROR_INVALID_LIST_LENGTH
Uzunluk çok uzunsa

operatör==

bool operator==(
  const UpdateSchemeList &
) const 

Eşitlik operatörü.

Ayrıntılar
Parametreler
another
Bu listeyi kontrol etmek için bir liste
İadeler
listeler eşitse true (doğru), değilse false

paket

WEAVE_ERROR pack(
  MessageIterator &
)

Nesneyi sağlanan MessageIterator öğesine serileştirin.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] i
Paketlenen iletinin üzerindeki yineleme
Döndürülen Değerler
WEAVE_NO_ERROR
Başarılı olun.
WEAVE_ERROR_BUFFER_TOO_SMALL
Liste iletiye sığmayacak kadar uzun olduğunda.

Herkese açık statik işlevler

parse

WEAVE_ERROR parse(
  MessageIterator &,
  UpdateSchemeList &
)

Nesneyi belirtilen MessageIterator'dan, sağlanan UpdateSchemeList'e geçirin.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] i
Ayrıştırılan iletinin üzerindeki bir iterasyon.
[in] aList
Sonucu içerecek bir nesneye başvuru
Döndürülen Değerler
WEAVE_NO_ERROR
Başarılı olun.
WEAVE_ERROR_BUFFER_TOO_SMALL
Mesaj çok kısaydı.
WEAVE_ERROR_INVALID_LIST_LENGTH
İletide geçersiz bir liste uzunluğu (listeyi doldurmak için yeterli veri yok veya sınırlara sığmayacak kadar çok veri) varsa