nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/OpenThread/GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP.h>

OpenThread ve LwIP ile birlikte çalışan ThreadStackManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu şablon, ThreadStackManager soyut arayüzünden, OpenThread ve LwIP'nin birlikte kullanıldığı cihazlarda kullanılmaya uygun belirli özelliklerin uygulamalarını içerir. Bu parametre, şablonun ImplClass parametresi olarak da görünen ThreadStackManagerImpl sınıfı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak devralınmak üzere tasarlanmıştır.

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Devicelayer::Internal::GeneralThreadStackManagerImpl_OpenThread< ImplClass >

Kamu işlevleri

ThreadNetIf() const
struct netif *

Korunan işlevler

DoInit(otInstance *otInst)
UpdateThreadInterface(bool addrChange)
void
_OnPlatformEvent(const WeaveDeviceEvent *event)
void

Kamu işlevleri

ThreadNetIf

struct netif * ThreadNetIf() const 

Korunan işlevler

DoInit

WEAVE_ERROR DoInit(
  otInstance *otInst
)

UpdateThreadInterface

void UpdateThreadInterface(
  bool addrChange
)

_PlatformEtkinliği

void _OnPlatformEvent(
  const WeaveDeviceEvent *event
)