nl::Weave::DeviceLayer::Dahili::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/OpenThread/GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP.h>

OpenThread ve LwIP ile birlikte çalışan ThreadStackManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu şablon, ThreadStackManager soyut arayüzündeki seçili özelliklerin, OpenThread ve LwIP'yi birlikte kullanan cihazlarda kullanmaya uygun olan uygulamalarını içerir. Şablon; ImplClass parametresi olarak da görünen ThreadStackManagerImpl sınıfı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak devralınmalıdır.

Devralma

Şunlardan devralır: nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread< ImplClass >

Herkese açık işlevler

ThreadNetIf() const
struct netif *

Korumalı işlevler

DoInit(otInstance *otInst)
UpdateThreadInterface(bool addrChange)
void
_OnPlatformEvent(const WeaveDeviceEvent *event)
void

Herkese açık işlevler

ThreadNetIf

struct netif * ThreadNetIf() const 

Korumalı işlevler

İnce

WEAVE_ERROR DoInit(
  otInstance *otInst
)

Güncelleme

void UpdateThreadInterface(
  bool addrChange
)

_OnPlatformEvent

void _OnPlatformEvent(
  const WeaveDeviceEvent *event
)