nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GroupKeyStoreImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/GroupKeyStoreImpl.h>

Silicon Labs SDK'sına dayalı platformlar için Weave GroupKeyStoreBase API'nin uygulaması.

Özet

Nordic nRF5 SDK'sına dayalı platformlar için Weave GroupKeyStoreBase API'nin uygulanması.

ESP32 için Weave GroupKeyStoreBase API'nin uygulaması.

Devralma

Devralındığı yer:
  nl::Dahili%C4:Erg%C4:Erg%C4:Erg%C4:Fi1c:SWF1:SWF1:SWF1:OW1 veAnahtar(Anahtar-S1%C4%B1:C1%C3%BC%C3%9Fire%C3%B1:%C4%C5%9Ftirme::Sa%C4%9Fii%C4%B1:30:0%C4%B1{/ave:3%C4%9F{/ave::WeaveConfigs::Weave1.3C:WF1:OW1 veAnahtarAnahtari
nl::Weave::DeviceLayer::Internal::NRF5Config
  nl::Weave::Weave3:WeaveConfigs::Weave1.3:W1veConfigs::Weave:We10} Anahtarlari1
C1:Weave:

nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ESP32Confignl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::GroupKeyStoreBasenl::Weave::DeviceLayer::Internal::EFR32Config

Herkese açık türler

@395 enum

Kamu işlevleri

Clear(void) override
virtual WEAVE_ERROR
Clear(void) override
virtual WEAVE_ERROR
Clear(void) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey(uint32_t keyId) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey(uint32_t keyId) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey(uint32_t keyId) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType(uint32_t keyType) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType(uint32_t keyType) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType(uint32_t keyType) override
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys(uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount) override
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys(uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount) override
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys(uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount) override
virtual WEAVE_ERROR
Init()
Init()
Init()
RetrieveGroupKey(uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveGroupKey(uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveGroupKey(uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveLastUsedEpochKeyId(void) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveLastUsedEpochKeyId(void) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveLastUsedEpochKeyId(void) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey(const WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey(const WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey(const WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreLastUsedEpochKeyId(void) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreLastUsedEpochKeyId(void) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreLastUsedEpochKeyId(void) override
virtual WEAVE_ERROR

Herkese açık türler

@395

 @395

Kamu işlevleri

Temizle

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
) override

Temizle

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
) override

Temizle

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
) override

DeleteGroupKey

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
) override

DeleteGroupKey

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
) override

DeleteGroupKey

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
) override

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
) override

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
) override

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
) override

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
) override

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
) override

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
) override

Başlat

WEAVE_ERROR Init()

Başlat

WEAVE_ERROR Init()

Başlat

WEAVE_ERROR Init()

RetrieveGroupKey

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
) override

RetrieveGroupKey

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
) override

RetrieveGroupKey

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
) override

RetrieveLastUsedEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR RetrieveLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

RetrieveLastUsedEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR RetrieveLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

RetrieveLastUsedEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR RetrieveLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

StoreGroupKey

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
) override

StoreGroupKey

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
) override

StoreGroupKey

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
) override

StoreLastUsedEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR StoreLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

StoreLastUsedEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR StoreLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

StoreLastUsedEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR StoreLastUsedEpochKeyId(
 void
) override