nl:: örgü:: Cihaz Katmanı:: İç:: GrupAnahtar DeposuImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/GroupKeyStoreImpl.h>

Silicon Labs SDK'sını temel alan platformlar için Weave GroupKeyStoreBase API'sinin bir uygulaması.

Özet

Nordic nRF5 SDK'ya dayalı platformlar için Weave GroupKeyStoreBase API'sinin bir uygulaması.

ESP32 için Weave GroupKeyStoreBase API'sinin bir uygulaması.

miras

Şuradan devralır:
  nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::GroupKeyStoreBase
  nl::Weave::DeviceLayer::Dahili::NRF5Config
  nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::GroupKeyStoreBase
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ESP32Config
  nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::GroupKeyStoreBase
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::EFR32Config

Genel türler

@395 Sıralama

Kamu işlevleri

Clear (void) override
virtual WEAVE_ERROR
Clear (void) override
virtual WEAVE_ERROR
Clear (void) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey (uint32_t keyId) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey (uint32_t keyId) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey (uint32_t keyId) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType (uint32_t keyType) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType (uint32_t keyType) override
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType (uint32_t keyType) override
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys (uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount) override
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys (uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount) override
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys (uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount) override
virtual WEAVE_ERROR
Init ()
Init ()
Init ()
RetrieveGroupKey (uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveGroupKey (uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveGroupKey (uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveLastUsedEpochKeyId (void) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveLastUsedEpochKeyId (void) override
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveLastUsedEpochKeyId (void) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey (const WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey (const WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey (const WeaveGroupKey & key) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreLastUsedEpochKeyId (void) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreLastUsedEpochKeyId (void) override
virtual WEAVE_ERROR
StoreLastUsedEpochKeyId (void) override
virtual WEAVE_ERROR

Genel türler

@395

 @395

Kamu işlevleri

Açık

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
) override

Açık

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
) override

Açık

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
) override

SilGrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
) override

SilGrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
) override

SilGrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
) override

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
) override

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
) override

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
) override

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
) override

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
) override

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
) override

İçinde

WEAVE_ERROR Init()

İçinde

WEAVE_ERROR Init()

İçinde

WEAVE_ERROR Init()

AlımGrubuAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
) override

Al GrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
) override

Al GrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
) override

Son KullanılanEpochKeyId Al

virtual WEAVE_ERROR RetrieveLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

Son KullanılanEpochKeyId Al

virtual WEAVE_ERROR RetrieveLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

Son KullanılanEpochKeyId Al

virtual WEAVE_ERROR RetrieveLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

MağazaGrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
) override

MağazaGrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
) override

MağazaGrupAnahtarı

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
) override

MağazaSonKullanılanEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR StoreLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

MağazaSonKullanılanEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR StoreLastUsedEpochKeyId(
 void
) override

MağazaSonKullanılanEpochKeyId

virtual WEAVE_ERROR StoreLastUsedEpochKeyId(
 void
) override