nl:: örgü:: Cihaz Katmanı:: İç:: TünelTelemetri

özet

miras

: Den devralır nl :: Dokuma :: DeviceLayer :: İç :: WeaveTelemetryBase

Korumalı fonksiyonlar

GetTelemetryStatsAndLogEvent (void)
virtual void

Korumalı fonksiyonlar

GetTelemetryStatsAndLogEvent

virtual void GetTelemetryStatsAndLogEvent(
  void
)