nl::Weave::DeviceLayer::Internal::WeaveTelemetryBase

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/NetworkTelemetryManager.h>

Bu, farklı ağlar için ağ telemetri işlevlerini işleyen bir temel sınıftır.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar:
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ThreadTelemetry
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ThreadTopology
  nl::Weave::Devicetry: Dahili::TunnelTunel: ::Weave::TunnelTinetry:
nl::Weave::DeviceLayer::Internal::WiFiTelemetry

Oluşturucular ve Yıkıcılar

WeaveTelemetryBase()

Kamu işlevleri

Disable(void)
void
Enable(void)
void
GetPollingInterval(void) const
uint32_t
Init(uint32_t aIntervalMsec)
void
IsEnabled(void) const
bool
SetPollingInterval(uint32_t aIntervalMsec)
void

Kamu işlevleri

Devre dışı bırak

void Disable(
  void
)

Etkinleştir

void Enable(
  void
)

GetPollingInterval

uint32_t GetPollingInterval(
  void
) const 

Başlat

void Init(
  uint32_t aIntervalMsec
)

IsEnabled

bool IsEnabled(
  void
) const 

SetPollingInterval

void SetPollingInterval(
  uint32_t aIntervalMsec
)

WeaveTelemetryBase

 WeaveTelemetryBase()