nl:: Splot:: WarstwaUrządzenia:: Wewnętrzny:: Splot TelemetriaBaza

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/NetworkTelemetryManager.h>

Jest to klasa podstawowa, która obsługuje funkcje telemetrii sieci dla różnych sieci.

streszczenie

Dziedzictwo

Bezpośrednie znane podklasy:
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ThreadTelemetry
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ThreadTopology
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::TunnelTelemetry
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::WiFiTelemetria

Konstruktory i destruktory

WeaveTelemetryBase ()

Funkcje publiczne

Disable (void)
void
Enable (void)
void
GetPollingInterval (void) const
uint32_t
Init (uint32_t aIntervalMsec)
void
IsEnabled (void) const
bool
SetPollingInterval (uint32_t aIntervalMsec)
void

Funkcje publiczne

Wyłączyć

void Disable(
  void
)

Włączyć

void Enable(
  void
)

Pobierz Interwał odpytywania

uint32_t GetPollingInterval(
  void
) const 

W tym

void Init(
  uint32_t aIntervalMsec
)

Jest włączony

bool IsEnabled(
  void
) const 

Ustaw interwał odpytywania

void SetPollingInterval(
  uint32_t aIntervalMsec
)

Splot TelemetriaBaza

 WeaveTelemetryBase()