nl::Weave::DeviceLayer::TimeSyncManager

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/TimeSyncManager.h>

Weave Cihazlarının zaman senkronizasyonunu yönetir.

Özet

Herkese açık türler

TimeSyncMode enum

Arkadaş dersleri

Internal::GenericPlatformManagerImpl
friend class
Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS
friend class

Kamu işlevleri

GetMode()
TimeSyncMode
GetSyncInterval()
uint32_t
IsTimeSynchronized()
bool
SetMode(TimeSyncMode newMode)
SetSyncInterval(uint32_t intervalSec)
void

Korunan işlevler

TimeSyncManager()=default
TimeSyncManager(const TimeSyncManager &)=delete
TimeSyncManager(const TimeSyncManager &&)=delete
operator=(const TimeSyncManager &)=delete
~TimeSyncManager()=default

Herkese açık türler

TimeSyncMode

 TimeSyncMode

Arkadaş dersleri

Dahili::GeneralPlatformManagerImpl

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl

Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

Kamu işlevleri

GetMode

TimeSyncMode GetMode()

GetSyncInterval

uint32_t GetSyncInterval()

IsTimeSynchronized

bool IsTimeSynchronized()

SetMode

WEAVE_ERROR SetMode(
  TimeSyncMode newMode
)

SetSyncInterval

void SetSyncInterval(
  uint32_t intervalSec
)

Korunan işlevler

TimeSyncManager

 TimeSyncManager()=default

TimeSyncManager

 TimeSyncManager(
  const TimeSyncManager &
)=delete

TimeSyncManager

 TimeSyncManager(
  const TimeSyncManager &&
)=delete

operatör=

TimeSyncManager & operator=(
  const TimeSyncManager &
)=delete

~TimeSyncManager

 ~TimeSyncManager()=default